ชุดอักษรพลาสติก

ชุดอักษรพลาสติก ไทย-อังกฤษ รุ่นปรับปรุงใหม่ 2015
– ตัวอักษร ภาษาไทย 1,210 ตัว / 1 กล่อง
– ตัวอักษร ภาษาไทย + ตัวเลขอารบิค 1,353 ตัว / 1 กล่อง
– ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ + ตัวเลขอารบิค 1,205 ตัว / 1 กล่อง
ชุดอักษรพลาสติก ไทย-อังกฤษ
– ตัวอักษรทำมาจากพลาสติก อย่างดี
– มีกล่องพลาสติก ใส่ตัวอักษร
– ตัวอักษรไทย-อังกฤษขนาด 1 นิ้วสีขาว