Author: yabanpang

ชุดอักษรพลาสติก

ชุดอักษรพลาสติก ไทย-อังกฤษ รุ่นปรับปรุงใหม่ 2015
– ตัวอักษร ภาษาไทย 1,210 ตัว / 1 กล่อง
– ตัวอักษร ภาษาไทย + ตัวเลขอารบิค 1,353 ตัว / 1 กล่อง
– ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ + ตัวเลขอารบิค 1,205 ตัว / 1 กล่อง
ชุดอักษรพลาสติก ไทย-อังกฤษ
– ตัวอักษรทำมาจากพลาสติก อย่างดี
– มีกล่องพลาสติก ใส่ตัวอักษร
– ตัวอักษรไทย-อังกฤษขนาด 1 นิ้วสีขาว

 

บอร์ดเสียบอักษร ขาตั้งเอนสองชั้น

บอร์ดเสียบอักษรขาตั้งเอนสองชั้น-กำมะหยี่สีแดง

บอร์ดเสียบอักษรเอนสองชั้น-กำมะหยี่สีเขียว

   

บอร์ดเสียบอักษร-ขาตั้งเอน-กำมะหยี่น้ำเงิน

 

  บอร์ดเสียบอักษร ขาตั้งเอนสองชั้น

– ขนาด 60*80 ซม. ความสูงรวมทั้งหมด ประมาณ 155 ซม
– พื้นบอร์ดเสียบอักษรเป็นร่องกำมะหยี่สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
– สามารถ เสียบตัวอักษร ขนาด 1 นิ้ว ได้สวยงาม
– กรอบเป็นสแตนเลส
– โครงเป็นสแตนเลส ดัดโค้งสองชั้นเอน สวยงาม
– มีบัวสแตนเลส 8 ตัว

บอร์ดเสียบอักษร ขาตั้งตรง

 

บอร์ดเสียบอักษรขาตั้งตรง-กำมะหยี่สีแดง

   

 

บอร์ดเสียบอักษร บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่สีแดง ขาตั้งตรง ขนาด120*150ซม.


บอร์ดเสียบอักษร ขาตั้งตรง
– ขนาด 60*80 ซม.-120*150 ความสูงรวมทั้งหมด ประมาณ 155 ซม-200ซม.
– พื้นบอร์ดเสียบอักษร เป็นร่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน
– สามารถเสียบตัวอักษรขนาด 1 นิ้วได้สวยงาม
– กรอบเป็นสแตนเลส
– โครงเป็นสแตนเลส ดัดโค้ง สวยงาม เป็นขาตั้งตรง
– มีบัวสแตนเลส 2 ตัว

บอร์ดเสียบอักษร ฐานกลม

บอร์ดเสียบอักษร ขาฐานกลม  
– ขนาด 60*80 ซม. ความสูงรวมทั้งหมด ประมาณ 155 ซม
– พื้นบอร์ดเสียบอักษร เป็นกำมะหยี่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว
– สามารถ เสียบตัวอักษร ขนาด 1 นิ้ว ได้สวยงาม
– กรอบและโครงเป็นสแตนเลส
– ฐานของบอร์ดกลม