บอร์ดเสียบอักษร ขาตั้งเอนสองชั้น

บอร์ดเสียบอักษรขาตั้งเอนสองชั้น-กำมะหยี่สีแดง

บอร์ดเสียบอักษรเอนสองชั้น-กำมะหยี่สีเขียว

   

บอร์ดเสียบอักษร-ขาตั้งเอน-กำมะหยี่น้ำเงิน

 

  บอร์ดเสียบอักษร ขาตั้งเอนสองชั้น

– ขนาด 60*80 ซม. ความสูงรวมทั้งหมด ประมาณ 155 ซม
– พื้นบอร์ดเสียบอักษรเป็นร่องกำมะหยี่สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
– สามารถ เสียบตัวอักษร ขนาด 1 นิ้ว ได้สวยงาม
– กรอบเป็นสแตนเลส
– โครงเป็นสแตนเลส ดัดโค้งสองชั้นเอน สวยงาม
– มีบัวสแตนเลส 8 ตัว